Nazwisko i imię:
Biblioteka umiejętności lekarskich.
Tytuł:
Biblioteka umiejętności lekarskich.
Miejsce i rok wydania:
Wydawca i redaktor prof. dr Girsztowt w Warszawie, po zgonie jego dr Łuczkiewicz. Wydawane przez redakcję Gazety Lekarskiej. Prenumerata na dzieła opublikowane od 1868 do 1 Stycznia 1878 roku wynosiła rs. 208.
Opis/komentarz:
Dalsza prenumerata wynosiła rs. 10 półrocznie. Oddział I. Akuszerya (dr L. A. Neugebauer). Tom I. 1874 (1 zeszyt w 1870). Tom II (dr Ant. Krasowski). 1874. Tom III (dr Stan. Jerzykowski). 1875. Anatomia chirurgiczna (A. Richet, przekład dra Marcellego Lewińskiego) t. I. 1876, t. II. 1878. Anatomia opisowa ciała ludzkiego (Quain-Hoffmann, przekład dra K. Gurbskiego). Tom I. 1874 (zeszyt 1 i 2 w 1870). Tom II, 1877. Tom III., przekład dra T. Dunina, 1878. Anatomia patologiczna (prof. Włodz. Brodowski). Tomu I połowa 1. 1869. Anatomia praktyczna (Budge, przekład dra Wacława Mayzla). 1871. Auskultacya i Perkussya (Gerhardt C., przekład dra Jul. Wyrzykowskiego). 1872. Balneologia (dr Michał Zieleniewski). 1873. Chemia. Lekarska (Fr. Fudakowski). 1877. Chirurgia ogólna i szczegółowa (prof. Girsztowt). Tom II. Zeszyt 1, 1869. Zeszyt 2, 1873 (bez tomu pierwszego). Chirurgia operacyjna (dr Jan Kwaśnicki, Wł. Stankiewicz, Józ. Wszebor, z przedm. prof. Le Bruna). Lata 1868—1874. (T. II oprac. przez Kwaśnickiego i Wszebora). Dermatologia (Neuman Iz., przekład Dra Al. Stockmanna). 1869. Elektroterapia (prof. Stan. Domański). 1876. Embryologia (prof. S. L. Schenk, przekład dra Wacława Mayzla). 1876. Epizoocyologia i Weterynarya Policyjna (prof. Seifman). 2 części. 1874. Farmacya (A. Duflos, przekład dra A. Fabiana i P. Piaseckiego). 3 tomy (t. I w 1870—1, t. II w 1874, t. III w 1873). Farmakognozya (prof. I. Trapp). Tomy I— II. 1869. Farmakologia i Receptura (B. Schuchardt i L. Posner, przekład dra Jul. Wyrzykowskiego) Tomy 2. 1869—70 (i 2 wyd. 1874). Fizyologia (Donders F. C, Hoyer H., Wundt W., przekład drów Fabiana i Stockmanna). T. I. 1872, t. II (przez W. Wundta). 1871. Gynekologia (Veit G., przekład dra M. Gruell). 1871. Histologia i Histochemia (K. Frey i A. Kölliker, przekład dra St. Witkowskiego). Cz. I—II. 1870. Historya Medycyny (Häser, przekład dra A. Heinricha). T. I zesz. I. 1871. Hygiena (prof. Oesterlen, przekład prof. Łuczkiewicza). 1876. Laryngoskopia i Rynoskopia (przekł. dr B. Taczanowski wg Tobolda i Türcka). 1871. Medycyna praktyczna (Łuczkiewicz H.) (Kurs). Tomu I cz. I. Choroby układu nerwowego. 1869. Nie mylić z podanym niżej dziełem kilku autorów pod podobnym tytułem. Medycyna Sądowa (Caspar C. i Liman C, przekład dra S. Witkowskiego i prof. Wi-słockiego). Tomy dwa. 1874—1876. Nauka o chorobach wenerycznych. (Reder Alb., przekład dra Kurcyusza). 1873 oraz (Zeissl). 1874. Oftalmologia (Wecker, przekład dra Jodko-Narkiewicza i dra Gepnera). Tom I. 1868. Tom III (Donders F. C, przekład dra Gepnera). Zeszyt 2. Otiatrya (dr B. Taczanowski wg Politzera i Troeltscha). 1869. Patologia ogólna (Uhle, Wagner, Hartmann, przekład prof. dra Łuczkiewicza) 1874. Patologia i Terapia szczegółowa: Choroby serca i naczyń (narządu krążenia) (prof. Łuczkiewicz). 1874; Choroby narządu oddechania (prof. Duchek) (?). Tom I (Ziemssen). 1874 Tom II. 1876. Tom III. 1877; Choroby narządu ruchu (prof. Ziemssen) (?); Choroby przyrządów jamy brzusznej (prof. Henoch). 1874; Choroby nerek (prof. dr Rosenstein). 1875; Choroby pęcherza moczowego (prof. Ziemssen). 1877; Choroby zaraźliwe chroniczne (prof. Heller i prof. Bollinger); Choroby zaraźliwe ostre (prof. Ziemssen). Tomy dwa. 1875—1876; Choroby z zatrucia (prof. Ziemssen). 1877; Choroby narządu trawienia (prof. Vogela i Wagnera E.). 1879; Choroby z zaburzeń w odżywianiu (prof. Ziemssen). 1880. Pediatrya (Vogel, przekład uzupełniony dra Sommera). Tom I. 1871. Policya Lekarska (dr Pappenheim, tł. Jan Libdzen i W. Mayzel. T. I. 1872, t. II. 1872, t. III. 1871. Propedeutyka Lekarska (prof. Łuczkiewicz). 1876. Psychiatrya (Romuald Pląskowski). Zesz. I—II. 1868—1884. Terapia ogólna. (Włodz. Dybek). 1872. Termometrya i Sfygmografia (P. Alwarenga, tł. W. Grosstern). 1876. Toksykologia (T. F. Wisłocki wg A. Husemana). Część ogólna. 1870. Uroskopia czyli Badanie i Semiotyka moczu. (Neubauer W. T. L. i Vogel J., przekład dra Witkowskiego). 1871. Zboczenia mowy dra A. Kussmaul, tłum. A. Bauerertza. 1879. Do Bibl. um. lek. wchodziły jeszcze: Patologia ogólna i szczegół. Choroby przełyku przez prof. Zenkera i prof. Ziemssena, tłum. J. Pollak. 1879; Choroby układu nerwowego wg Eulenburga, Nothnagela, Jos. Bauera, Ziemssena i Jolly. 1880 (nie mylić z dziełem Łuczkiewicza podanym wyżej) oraz miała wchodzić Dyetetyka. Dział III. Rys historyczno-statyst. szpitali i innych zakładów dobroczynnych w król. polsk. Tom 1. 1872. Dział IV. Przegląd postępów nauki lekarskiej we wszystkich jej gałęziach i we wszystkich krajach. 1872 (rocznik). Zeszyt z 1872 r. mieści prace dr Łuczkiewicza; St. Witkowskiego; Dybka; A. Rothego.
Całość:
Biblioteka umiejętności lekarskich.
Biblioteka umiejętności lekarskich.
Wydawca i redaktor prof. dr Girsztowt w Warszawie, po zgonie jego dr Łuczkiewicz. Wydawane przez redakcję Gazety Lekarskiej. Prenumerata na dzieła opublikowane od 1868 do 1 Stycznia 1878 roku wynosiła rs. 208.
Dalsza prenumerata wynosiła rs. 10 półrocznie.
Oddział I.
Akuszerya (dr L. A. Neugebauer). Tom I. 1874 (1 zeszyt w 1870). Tom II (dr Ant. Krasowski). 1874. Tom III (dr Stan. Jerzykowski). 1875.
Anatomia chirurgiczna (A. Richet, przekład dra Marcellego Lewińskiego) t. I. 1876, t. II. 1878.
Anatomia opisowa ciała ludzkiego (Quain-Hoffmann, przekład dra K. Gurbskiego). Tom I. 1874 (zeszyt 1 i 2 w 1870). Tom II, 1877. Tom III., przekład dra T. Dunina, 1878.
Anatomia patologiczna (prof. Włodz. Brodowski). Tomu I połowa 1. 1869.
Anatomia praktyczna (Budge, przekład dra Wacława Mayzla). 1871.
Auskultacya i Perkussya (Gerhardt C., przekład dra Jul. Wyrzykowskiego). 1872.
Balneologia (dr Michał Zieleniewski). 1873.
Chemia. Lekarska (Fr. Fudakowski). 1877.
Chirurgia ogólna i szczegółowa (prof. Girsztowt). Tom II. Zeszyt 1, 1869. Zeszyt 2, 1873 (bez tomu pierwszego).
Chirurgia operacyjna (dr Jan Kwaśnicki, Wł. Stankiewicz, Józ. Wszebor, z przedm. prof. Le Bruna). Lata 1868—1874. (T. II oprac. przez Kwaśnickiego i Wszebora).
Dermatologia (Neuman Iz., przekład Dra Al. Stockmanna). 1869.
Elektroterapia (prof. Stan. Domański). 1876.
Embryologia (prof. S. L. Schenk, przekład dra Wacława Mayzla). 1876.
Epizoocyologia i Weterynarya Policyjna (prof. Seifman). 2 części. 1874.
Farmacya (A. Duflos, przekład dra A. Fabiana i P. Piaseckiego). 3 tomy (t. I w 1870—1, t. II w 1874, t. III w 1873).
Farmakognozya (prof. I. Trapp). Tomy I— II. 1869.
Farmakologia i Receptura (B. Schuchardt i L. Posner, przekład dra Jul. Wyrzykowskiego) Tomy 2. 1869—70 (i 2 wyd. 1874).
Fizyologia (Donders F. C, Hoyer H., Wundt W., przekład drów Fabiana i Stockmanna). T. I. 1872, t. II (przez W. Wundta). 1871.
Gynekologia (Veit G., przekład dra M. Gruell). 1871.
Histologia i Histochemia (K. Frey i A. Kölliker, przekład dra St. Witkowskiego). Cz. I—II. 1870.
Historya Medycyny (Häser, przekład dra A. Heinricha). T. I zesz. I. 1871.
Hygiena (prof. Oesterlen, przekład prof. Łuczkiewicza). 1876.
Laryngoskopia i Rynoskopia (przekł. dr B. Taczanowski wg Tobolda i Türcka). 1871.
Medycyna praktyczna (Łuczkiewicz H.) (Kurs). Tomu I cz. I. Choroby układu nerwowego. 1869.
Nie mylić z podanym niżej dziełem kilku autorów pod podobnym tytułem.
Medycyna Sądowa (Caspar C. i Liman C, przekład dra S. Witkowskiego i prof. Wi-słockiego). Tomy dwa. 1874—1876.
Nauka o chorobach wenerycznych. (Reder Alb., przekład dra Kurcyusza). 1873 oraz (Zeissl). 1874.
Oftalmologia (Wecker, przekład dra Jodko-Narkiewicza i dra Gepnera). Tom I. 1868. Tom III (Donders F. C, przekład dra Gepnera). Zeszyt 2.
Otiatrya (dr B. Taczanowski wg Politzera i Troeltscha). 1869.
Patologia ogólna (Uhle, Wagner, Hartmann, przekład prof. dra Łuczkiewicza) 1874.
Patologia i Terapia szczegółowa: Choroby serca i naczyń (narządu krążenia) (prof. Łuczkiewicz). 1874; Choroby narządu oddechania (prof. Duchek) (?). Tom I (Ziemssen). 1874 Tom II. 1876. Tom III. 1877; Choroby narządu ruchu (prof. Ziemssen) (?); Choroby przyrządów jamy brzusznej (prof. Henoch). 1874; Choroby nerek (prof. dr Rosenstein). 1875; Choroby pęcherza moczowego (prof. Ziemssen). 1877; Choroby zaraźliwe chroniczne (prof. Heller i prof. Bollinger); Choroby zaraźliwe ostre (prof. Ziemssen). Tomy dwa. 1875—1876; Choroby z zatrucia (prof. Ziemssen). 1877; Choroby narządu trawienia (prof. Vogela i Wagnera E.). 1879; Choroby z zaburzeń w odżywianiu (prof. Ziemssen). 1880.
Pediatrya (Vogel, przekład uzupełniony dra Sommera). Tom I. 1871.
Policya Lekarska (dr Pappenheim, tł. Jan Libdzen i W. Mayzel. T. I. 1872, t. II. 1872, t. III. 1871.
Propedeutyka Lekarska (prof. Łuczkiewicz). 1876.
Psychiatrya (Romuald Pląskowski). Zesz. I—II. 1868—1884.
Terapia ogólna. (Włodz. Dybek). 1872.
Termometrya i Sfygmografia (P. Alwarenga, tł. W. Grosstern). 1876.
Toksykologia (T. F. Wisłocki wg A. Husemana). Część ogólna. 1870.
Uroskopia czyli Badanie i Semiotyka moczu. (Neubauer W. T. L. i Vogel J., przekład dra Witkowskiego). 1871.
Zboczenia mowy dra A. Kussmaul, tłum. A. Bauerertza. 1879.
Do Bibl. um. lek. wchodziły jeszcze: Patologia ogólna i szczegół. Choroby przełyku przez prof. Zenkera i prof. Ziemssena, tłum. J. Pollak. 1879; Choroby układu nerwowego wg Eulenburga, Nothnagela, Jos. Bauera, Ziemssena i Jolly. 1880 (nie mylić z dziełem Łuczkiewicza podanym wyżej) oraz miała wchodzić Dyetetyka.
Dział III. Rys historyczno-statyst. szpitali i innych zakładów dobroczynnych w król. polsk. Tom 1. 1872.
Dział IV. Przegląd postępów nauki lekarskiej we wszystkich jej gałęziach i we wszystkich krajach. 1872 (rocznik).
Zeszyt z 1872 r. mieści prace dr Łuczkiewicza; St. Witkowskiego; Dybka; A. Rothego.