Nazwisko i imię:
Beer Peter (1758—1838).
Tytuł:
Dzieje ludu izraelskiego od stworzenia świata do powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Tekst hebrajski, ze zmianami, dodatkiem i przekładem polskim S. Dankowicza.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, S. Orgelbrand, 1865,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. X, 176. Jag. — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Beer Peter (1758—1838).
Dzieje ludu izraelskiego od stworzenia świata do powrotu Izraelitów z niewoli babilońskiej. Tekst hebrajski, ze zmianami, dodatkiem i przekładem polskim S. Dankowicza.
Warszawa, S. Orgelbrand, 1865,
w 8ce, str. X, 176.
Jag. — Ossol. — Warsz.Un.