Nazwisko i imię:
Briancew Paweł Dmitriewicz.
Tytuł:
Oczerk. Sostojanije Polszy pod władyczestwom russkich impieratorow posle padienija jeja do 1830 goda ili do pierwago wozstanija polakow. Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1896 god.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, Tip. Wilenskago Praw. Sw. — Duch. Bratstwa, 1895,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 51, 1 nl. Nar.
Całość:
Briancew Paweł Dmitriewicz.
Oczerk. Sostojanije Polszy pod władyczestwom russkich impieratorow posle padienija jeja do 1830 goda ili do pierwago wozstanija polakow. Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1896 god.
Wilna, Tip. Wilenskago Praw. Sw. — Duch. Bratstwa, 1895,
w 8ce, str. 2 nl., 51, 1 nl.
Nar.