Nazwisko i imię:
Koronka.
Tytuł:
Koronka do Świętéj Anny Matki Bożéj Maryi, z modlitwami i rozmyślaniem jéj żywota, która w sobie zawiera dziesięć pacierzy i trzydzieści pozdrowienia anielskiego Panny Maryi.
Miejsce i rok wydania:
Wieprz, nakł. Bractwa św. Anny, druk. F. Foltyna, Wadowice, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 16. Jag. — toż. Tamże, 1900, w 8ce, str. 16. Jag.
Całość:
Koronka.
Koronka do Świętéj Anny Matki Bożéj Maryi, z modlitwami i rozmyślaniem jéj żywota, która w sobie zawiera dziesięć pacierzy i trzydzieści pozdrowienia anielskiego Panny Maryi.
Wieprz, nakł. Bractwa św. Anny, druk. F. Foltyna, Wadowice, 1892,
w 8ce, str. 16.
Jag.
— toż. Tamże, 1900, w 8ce, str. 16.
Jag.