Nazwisko i imię:
(Kook).
Tytuł:
Cook dla młodzieży czyli Wybór z podróży nayświeższych i nayciekawszych do kraiów oddalonych. Z Francuzkiego na Polski język przełożony i ozdobiony kopersztychami. Tom pierwszy — Tom drugi.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. VI, 1 nl., 8—163 (ostatnia strona paginowana mylnie: 136), 4 nl., tabl. 2; 156, 12 nl., tabl. 2; złp. 25. Zawiera opisy podróży (m. in.): Jamesa Cooka, Robertsa i Williama Snelgrave'a. Nar. — toż. Nowa Edycya. Tom I — II. Tamże, 1810, w 12ce, str. VI, 1 nl., 8—163 (ostatnia strona paginowana mylnie: 136), 4 nl., tabl. 2; 156, 12 nl., tabl. 2; złp. 12. Wydanie tytułowe. Łop. — Nar.
Całość:
(Kook).
Cook dla młodzieży czyli Wybór z podróży nayświeższych i nayciekawszych do kraiów oddalonych. Z Francuzkiego na Polski język przełożony i ozdobiony kopersztychami. Tom pierwszy — Tom drugi.
Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
w 12ce, str. VI, 1 nl., 8—163 (ostatnia strona paginowana mylnie: 136), 4 nl., tabl. 2; 156, 12 nl., tabl. 2; złp. 25.
Zawiera opisy podróży (m. in.): Jamesa Cooka, Robertsa i Williama Snelgrave'a.
Nar.
— toż. Nowa Edycya. Tom I — II. Tamże, 1810, w 12ce, str. VI, 1 nl., 8—163 (ostatnia strona paginowana mylnie: 136), 4 nl., tabl. 2; 156, 12 nl., tabl. 2; złp. 12.
Wydanie tytułowe.
Łop. — Nar.