Nazwisko i imię:
Grajnert Józef (1831—1910).
Tytuł:
Poezye... Poszyt III liryczno-opisowy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., 87, kop. 30. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Tor.Un.
Całość:
Grajnert Józef (1831—1910).
Poezye... Poszyt III liryczno-opisowy.
Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
w 8ce, str. 8 nl., 87, kop. 30.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Tor.Un.