Nazwisko i imię:
Hauser Leopold (zm. 1908).
Opis/komentarz:
ob. Echo z nad Sanu (Przemyśl); Gaweł Jan i...; Rocznik Samborski.
Całość:
Hauser Leopold (zm. 1908).
ob. Echo z nad Sanu (Przemyśl); Gaweł Jan i...; Rocznik Samborski.