Nazwisko i imię:
Hauser Leopold (zm. 1908).
Tytuł:
Znaczenie pomnika Gwardjanowi OO. Reformatów ks. Krystynowi Szykowskiemu wzniesionego na dniu 30 sierpnia 1877 r. w Przemyślu. Ustęp z kroniki miasta Przemyśla skreślił. ... Dochód przeznaczony na rzecz bursy Przemyskiej.
Miejsce i rok wydania:
Przemyśl, nakł. autora, w Drukarni Gr.-Katol. Kapituły, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 16. Lub.Un.Kat. — Nar.
Całość:
Hauser Leopold (zm. 1908).
Znaczenie pomnika Gwardjanowi OO. Reformatów ks. Krystynowi Szykowskiemu wzniesionego na dniu 30 sierpnia 1877 r. w Przemyślu. Ustęp z kroniki miasta Przemyśla skreślił. ... Dochód przeznaczony na rzecz bursy Przemyskiej.
Przemyśl, nakł. autora, w Drukarni Gr.-Katol. Kapituły, 1877,
w 8ce, str. 16.
Lub.Un.Kat. — Nar.