Nazwisko i imię:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Tytuł:
Do niej i do niego. Pogadanki na temat małżeństwa.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 80, kop. 40. Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol.— Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz. Un.
Całość:
Gomulicki Wiktor (1848—1919).
Do niej i do niego. Pogadanki na temat małżeństwa.
Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1896,
w 8ce małej, str. 80, kop. 40.
Inst.Bad.Lit. — Nar. — Ossol.— Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz. Un.