Nazwisko i imię:
Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820), Koźmian Kajetan.
Tytuł:
Konfederacya Generalna Królestwa Polskiego. (Odezwa z datą: Warszawa, 6 XI 1812).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r.,
Opis/komentarz:
fol., 1 k. nl. Jag.
Całość:
Gołaszewski Jan Klemens ks. (biskup wigierski, senator; 1748—1820), Koźmian Kajetan.
Konfederacya Generalna Królestwa Polskiego. (Odezwa z datą: Warszawa, 6 XI 1812).
B. m. b. r.,
fol., 1 k. nl.
Jag.