Nazwisko i imię:
Gołaszewski Bartłomiej.
Tytuł:
Intimatum. (Z datą: Lwów 23 IX 1818; o sposobie doręczania nakazów tabularnych; po łac. i pol.),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl. Jag.
Całość:
Gołaszewski Bartłomiej.
Intimatum. (Z datą: Lwów 23 IX 1818; o sposobie doręczania nakazów tabularnych; po łac. i pol.),
w 4ce, str. 4 nl.
Jag.