Nazwisko i imię:
Gołaszewski Bartłomiej.
Tytuł:
Intimatum Cesareo-Regii Appellationum Tribunalis Galiciensis. (Z datą: Leopoli 20 IV 1818; o niepowoływaniu Żydów do sądów w dnie świąteczne; po łac),
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1 nl. Jag.
Całość:
Gołaszewski Bartłomiej.
Intimatum Cesareo-Regii Appellationum Tribunalis Galiciensis. (Z datą: Leopoli 20 IV 1818; o niepowoływaniu Żydów do sądów w dnie świąteczne; po łac),
w 4ce, k. 1 nl.
Jag.