Nazwisko i imię:
Achille i Jules,
Opis/komentarz:
ob. Jasiński J. T. S.
Całość:
Achille i Jules,
ob. Jasiński J. T. S.