Nazwisko i imię:
Achelis Tomasz (1850–1909).
Tytuł:
Rozwój etnologii nowoczesnej. Tłumaczyła Wanda Karłowicz. Odbitka z V t. „Wisły”.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 130 i 2 nl., kop. 60. Jag. – Ossol. – Warsz.Un.
Całość:
Achelis Tomasz (1850–1909).
Rozwój etnologii nowoczesnej. Tłumaczyła Wanda Karłowicz. Odbitka z V t. „Wisły”.
Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1892,
w 8ce, str. 130 i 2 nl., kop. 60.
Jag. – Ossol. – Warsz.Un.