Nazwisko i imię:
Golejewski Henryk (1813—1883).
Opis/komentarz:
ob. Album Muz. Narod. w Rapperswylu (1881— 1885).
Całość:
Golejewski Henryk (1813—1883).
ob. Album Muz. Narod. w Rapperswylu (1881— 1885).