Nazwisko i imię:
Goldwejtz Eleonora.
Opis/komentarz:
ob. Radgowski Ant. (Skarga 1872).
Całość:
Goldwejtz Eleonora.
ob. Radgowski Ant. (Skarga 1872).