Nazwisko i imię:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
Tytuł:
(Zarządzenie o rekolekcjach, o naukach i kazaniach, o nauczaniu w szkółkach elementarnych, o aprobatach, o odpustach, o kolędzie, o spowiedzi wielkanocnej, datowane w Sandomierzu dnia 12 stycznia 1845).
Miejsce i rok wydania:
(Warszawa), druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 6.
Całość:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
(Zarządzenie o rekolekcjach, o naukach i kazaniach, o nauczaniu w szkółkach elementarnych, o aprobatach, o odpustach, o kolędzie, o spowiedzi wielkanocnej, datowane w Sandomierzu dnia 12 stycznia 1845).
(Warszawa), druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
w 4ce, str. 6.