Nazwisko i imię:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
Tytuł:
Porządek zaczęcia i odprawianie Jubileuszu w dyecezyi sandomierskiéj.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
Opis/komentarz:
fol., str. 4.
Całość:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
Porządek zaczęcia i odprawianie Jubileuszu w dyecezyi sandomierskiéj.
Warszawa, druk. XX. Misjonarzy u św. Krzyża,
fol., str. 4.