Nazwisko i imię:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
Tytuł:
Do powyższego Listu dodatek, przeznaczający kościoły na odbywanie Jubileuszu i materye kazań.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, u XX. Misjonarzy,
Opis/komentarz:
fol., str. 4.
Całość:
Goldtmann Józef Joachim ks. (biskup sandomierski; 1782—1852).
Do powyższego Listu dodatek, przeznaczający kościoły na odbywanie Jubileuszu i materye kazań.
Warszawa, u XX. Misjonarzy,
fol., str. 4.