Nazwisko i imię:
Goldszmit (Goldschmit) Jakub.
Tytuł:
Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 36, kop. 20. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na ochronę dla chłopców wyznania mojżeszowego w Warszawie. — Dedykowane siostrze wydawcy Magdalenie z Goldszmitów Rajnerowej. — Obejmuje: Ruth, wiersz przez Stef. Witwickiego; Szadhonim czyli Kojarzyciele małżeństw, fotografia z rzeczywistości przez Jakuba Goldszmita; Michał Józef Guzikow, przez Jakuba Goldszmita. Inst.Bad.Lit. — Jag.
Całość:
Goldszmit (Goldschmit) Jakub.
Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I.
Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
w 8ce, str. 36, kop. 20.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony na ochronę dla chłopców wyznania mojżeszowego w Warszawie. — Dedykowane siostrze wydawcy Magdalenie z Goldszmitów Rajnerowej. — Obejmuje: Ruth, wiersz przez Stef. Witwickiego; Szadhonim czyli Kojarzyciele małżeństw, fotografia z rzeczywistości przez Jakuba Goldszmita; Michał Józef Guzikow, przez Jakuba Goldszmita.
Inst.Bad.Lit. — Jag.