Nazwisko i imię:
Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886).
Tytuł:
Lekarz i poradnik włościański, czyli Jak zapobiegać chorobom i jak je leczyć środkami prostemi, pod niebytność lekarza. Z polecenia Zwierzchności ułożył obywatel, radzca Stanu Dr... Wydanie poprawione.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakładem Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 186, 6 nl.; kop. 25. Jag. — Kórnik — Warsz.Un.
Całość:
Goehling Karol Ferdynand (członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i Wileńskiego; 1805—1886).
Lekarz i poradnik włościański, czyli Jak zapobiegać chorobom i jak je leczyć środkami prostemi, pod niebytność lekarza. Z polecenia Zwierzchności ułożył obywatel, radzca Stanu Dr... Wydanie poprawione.
Wilno, nakładem Maurycego Orgelbranda, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
w 8ce, str. 4 nl., 186, 6 nl.; kop. 25.
Jag. — Kórnik — Warsz.Un.