Nazwisko i imię:
Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876).
Tytuł:
Ołtarzyk ostrobramski zawierający w sobie kronikę obrazu Najświętszéj Panny Ostrobramskiéj; nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Boga-Rodzicy; codzienne, niedzielne, roczne i przygodne; oraz modlitwy podczas Mszy św., na każdy dzień tygodnia i na wszystkie święta przypadające w roku; jakoteż za dusze wiernych zmarłych, do aniołów świętych Pańskich i patronów kraju, tudzież nauki duchowne i myśli chrześciańskie na wszystkie dni miesiąca; z ksiąg przez Kościół święty zatwierdzonych wyjęte; oraz pieśni kościelne i koniec czterech ewangelii zawierający; Dzieje męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela naszego. Ku pobożnemu rozmyślaniu a użytkowi wiernych przez ks. kanonika L. G. ułożony i 24 wizerunkami na stali rytémi w Paryżu, podług starożytnych obrazów w świątyniach polskich znajdujących się przyozdobiony. Ekzemplarz dla kobiet.
Miejsce i rok wydania:
Paryż, nakł. i staraniem wydawcy Album Wileńskiego (Wilczyńskiego), druk. J. Claye, b. r. (1871),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XVIII, 1068, 1 nl., tablic 24, rub. 4. Jag. — Kórnik — toż. Ekzemplarz dla mężczyzn.
Całość:
Godlewski Lucjan ks. (zm. 1876).
Ołtarzyk ostrobramski zawierający w sobie kronikę obrazu Najświętszéj Panny Ostrobramskiéj; nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Boga-Rodzicy; codzienne, niedzielne, roczne i przygodne; oraz modlitwy podczas Mszy św., na każdy dzień tygodnia i na wszystkie święta przypadające w roku; jakoteż za dusze wiernych zmarłych, do aniołów świętych Pańskich i patronów kraju, tudzież nauki duchowne i myśli chrześciańskie na wszystkie dni miesiąca; z ksiąg przez Kościół święty zatwierdzonych wyjęte; oraz pieśni kościelne i koniec czterech ewangelii zawierający; Dzieje męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela naszego. Ku pobożnemu rozmyślaniu a użytkowi wiernych przez ks. kanonika L. G. ułożony i 24 wizerunkami na stali rytémi w Paryżu, podług starożytnych obrazów w świątyniach polskich znajdujących się przyozdobiony. Ekzemplarz dla kobiet.
Paryż, nakł. i staraniem wydawcy Album Wileńskiego (Wilczyńskiego), druk. J. Claye, b. r. (1871),
w 8ce, str. XVIII, 1068, 1 nl., tablic 24, rub. 4.
Jag. — Kórnik
— toż. Ekzemplarz dla mężczyzn.