Nazwisko i imię:
Förster Henryk (biskup wrocławski; 1799—1881).
Tytuł:
(List pasterski w sprawie zajęcia Rzymu przez Włochy, z datą: na Górze św. Jana w wilię uroczystości św. Jadwigi 1870, inc: „Czegośmy w cichości z bojaźnią oczekiwali...”).
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, czcionkami R. Nischkowskiego, (1870),
Opis/komentarz:
fol., str. 3 nl. Śl.
Całość:
Förster Henryk (biskup wrocławski; 1799—1881).
(List pasterski w sprawie zajęcia Rzymu przez Włochy, z datą: na Górze św. Jana w wilię uroczystości św. Jadwigi 1870, inc: „Czegośmy w cichości z bojaźnią oczekiwali...”).
Wrocław, czcionkami R. Nischkowskiego, (1870),
fol., str. 3 nl.
Śl.