Nazwisko i imię:
(Asnyk Adam).
Opis/komentarz:
obacz Album Artystyczne (1887); Ameryka (Toledo); Bełcikowski Ad. (Kraj petersb. 1887); Biblioteka Warsz.; Biesiada Lit.; Bluszcz; Bławatek (Lw.); Bruner L. (Sten 1897); Bulletin Polonais (Paryż); Canini M. A. (libro 1885); Chochlik (Krak.); Czas (Krak.); Czasopismo Akademickie (Lw.); Dom Polski (Inowrocław); Dziennik Chicagoski; Dziennik Krakowski; Dziennik Literacki (Lw.); Dziennik Polski (Lw.); Dziennik Poznański; Dziennik dla Wszystkich (Lw.); Echo (Warsz.); Echo Muz. i Teatr. (Warsz.); Estreicher St. (Rozbiór 1894); Fables et poésies pol. (1885); Friedmann Ig.(?); Gaz. Kielecka; Gaz. Krakowska; Gaz. Lwowska; Gaz. Narodowa (Lw.); Gaz. Polska (Warsz.); Gaz. Toruńska; Goniec Łódzki; Goszczyński Sew. (Sobótka 1875); Herbarz Jubileuszowy Bies. Lit. (1900); Jednodniówka wyd. w dzień festynu ogrodowego (Krak. 1897); Kalendarz Domowy dla Wsi i Miast (Warsz.); Kalendarz Ilustr. J. Jaworskiego; Kalendarz Krak. J. Czecha; Kalendarz Robotniczy (Krak.); J. Ungra Kalendarz Warsz. Popularno-Naukowy Ilustr.; Kalina (Krak.); Kaliszanin; Kłosy (Warsz.); Kohler J. (Aesthetische Streifereien 1888); Kraj (Krak.); Kraj (Petersb.); Kraków–Zagrzebiowi (1881); Krakowianka; Krakus (Krak.–Lw.); Kraszewski J. I. (Księga pam. jubileuszu 1881); Krytyka (Krak.1896); Kuryer Codz.(Warsz.); Kuryer Lwowski; Kuryer Niedzielny; Kuryer (Nowy) Polski (Krak.); Kuryer Przemyski; Kuryer Warszawski; Kwestyonaryusz (1892); Polski Lud (Krak.); Dla Głodnego Ludu (1890); Mickiewicz Ad. (Mickiewicz na Wawelu 1890, Pedagogika Mickiewiczowska 1890); Mrówka (Lw.); Muenchheimer A.(?); Muza (Lw.); Muzeum (Krak.); Myśl (Krak.); Niedziela (Lw.); Niwa (Warsz.); Noskowski Z.(?); Nowiny (Warsz.); Noworocznik Warsz.; Noworocznik Wyd. Nowej Reformy (1896); Ognisko Domowe (Warsz.); Opiekun Domowy (Warsz.); Orzeszkowa El. (Upominek 1893); Pamiętnik Tow. Tatrzańskiego; Pankiewicz Eug. (1889) (?); Panny (Ah! te 1896); Patriota (Philadelphia); Pini Tad. (1897); Pogoń (Tarnów); Polak (Krak.); Polonia w Ameryce (Cleveland); Prawo Ludu (Krak.); Prosna (1895); Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Lit., Artyst., Nauk. i Społ. (Lw.); Przegląd Lit. dod. do Kraju (Petersb.); Przegląd Lwowski; Przegląd Miesięczny (Krak.); Przegląd Polit., Społ. i Lit. (Lw.); Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Poznański; Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Przewodnik Nauk. i Lit. (Lw.); Przyjaciel Domowy (Lw.); Przyjaciel Dzieci (Warsz.); Pszczółka Ilustrowana; Nowa Reforma; Revue Slave (Warsz.); Rocznik Samborski; Ruch Literacki (Lw.); Rychter J. J. (Nad grobem 1897); Skarbonka (Krak.); Słowo (Warsz.); Słowo Polskie (Lw.); Sobótka (Pozn.); Dla Stryja (1886); Strzecha (Lw.); Strzecha Ojczysta (Lw.); Strzecha Rodzinna (Warsz.); Świat (Krak.); Świętochowski Al. (Prawda 1899); Świt (Warsz.); Szkice Społ. i Liter. (Krak.); Dla Szląska (1895); Tetmajer Kaz. (Na cześć 1896); Tretiak Józ. (Szkice 1896); Tydzień (Lw.); Tydzień (Piotrków); Tydzień Polski (Lw.); Tygodnik Illustrow. (Warsz.); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz.); Tygodnik Wielkopolski (Pozn.); Wędrowiec (Warsz.); Weiss Alb. (Herzfäden 1891); Wieczory Rodzinne; Wieniec Wład. (Bławatek 1877); Wisła (1873); Zarzycki Aleks. (śpiewnik 1871); Zathey H. (Przyjaciele 1880); Zdziechowski Mar. (Twórczość 1897); Zgoda (Chicago); Ziarno (1880); Zwierciadło (Bochum); Życie (Krak.); Życie (Warsz.).
Całość:
(Asnyk Adam).
obacz Album Artystyczne (1887); Ameryka (Toledo); Bełcikowski Ad. (Kraj petersb. 1887); Biblioteka Warsz.; Biesiada Lit.; Bluszcz; Bławatek (Lw.); Bruner L. (Sten 1897); Bulletin Polonais (Paryż); Canini M. A. (libro 1885); Chochlik (Krak.); Czas (Krak.); Czasopismo Akademickie (Lw.); Dom Polski (Inowrocław); Dziennik Chicagoski; Dziennik Krakowski; Dziennik Literacki (Lw.); Dziennik Polski (Lw.); Dziennik Poznański; Dziennik dla Wszystkich (Lw.); Echo (Warsz.); Echo Muz. i Teatr. (Warsz.); Estreicher St. (Rozbiór 1894); Fables et poésies pol. (1885); Friedmann Ig.(?); Gaz. Kielecka; Gaz. Krakowska; Gaz. Lwowska; Gaz. Narodowa (Lw.); Gaz. Polska (Warsz.); Gaz. Toruńska; Goniec Łódzki; Goszczyński Sew. (Sobótka 1875); Herbarz Jubileuszowy Bies. Lit. (1900); Jednodniówka wyd. w dzień festynu ogrodowego (Krak. 1897); Kalendarz Domowy dla Wsi i Miast (Warsz.); Kalendarz Ilustr. J. Jaworskiego; Kalendarz Krak. J. Czecha; Kalendarz Robotniczy (Krak.); J. Ungra Kalendarz Warsz. Popularno-Naukowy Ilustr.; Kalina (Krak.); Kaliszanin; Kłosy (Warsz.); Kohler J. (Aesthetische Streifereien 1888); Kraj (Krak.); Kraj (Petersb.); Kraków–Zagrzebiowi (1881); Krakowianka; Krakus (Krak.–Lw.); Kraszewski J. I. (Księga pam. jubileuszu 1881); Krytyka (Krak.1896); Kuryer Codz.(Warsz.); Kuryer Lwowski; Kuryer Niedzielny; Kuryer (Nowy) Polski (Krak.); Kuryer Przemyski; Kuryer Warszawski; Kwestyonaryusz (1892); Polski Lud (Krak.); Dla Głodnego Ludu (1890); Mickiewicz Ad. (Mickiewicz na Wawelu 1890, Pedagogika Mickiewiczowska 1890); Mrówka (Lw.); Muenchheimer A.(?); Muza (Lw.); Muzeum (Krak.); Myśl (Krak.); Niedziela (Lw.); Niwa (Warsz.); Noskowski Z.(?); Nowiny (Warsz.); Noworocznik Warsz.; Noworocznik Wyd. Nowej Reformy (1896); Ognisko Domowe (Warsz.); Opiekun Domowy (Warsz.); Orzeszkowa El. (Upominek 1893); Pamiętnik Tow. Tatrzańskiego; Pankiewicz Eug. (1889) (?); Panny (Ah! te 1896); Patriota (Philadelphia); Pini Tad. (1897); Pogoń (Tarnów); Polak (Krak.); Polonia w Ameryce (Cleveland); Prawo Ludu (Krak.); Prosna (1895); Przegląd Literacki (Krak.); Przegląd Lit., Artyst., Nauk. i Społ. (Lw.); Przegląd Lit. dod. do Kraju (Petersb.); Przegląd Lwowski; Przegląd Miesięczny (Krak.); Przegląd Polit., Społ. i Lit. (Lw.); Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Poznański; Przegląd Tygodniowy (Warsz.); Przewodnik Nauk. i Lit. (Lw.); Przyjaciel Domowy (Lw.); Przyjaciel Dzieci (Warsz.); Pszczółka Ilustrowana; Nowa Reforma; Revue Slave (Warsz.); Rocznik Samborski; Ruch Literacki (Lw.); Rychter J. J. (Nad grobem 1897); Skarbonka (Krak.); Słowo (Warsz.); Słowo Polskie (Lw.); Sobótka (Pozn.); Dla Stryja (1886); Strzecha (Lw.); Strzecha Ojczysta (Lw.); Strzecha Rodzinna (Warsz.); Świat (Krak.); Świętochowski Al. (Prawda 1899); Świt (Warsz.); Szkice Społ. i Liter. (Krak.); Dla Szląska (1895); Tetmajer Kaz. (Na cześć 1896); Tretiak Józ. (Szkice 1896); Tydzień (Lw.); Tydzień (Piotrków); Tydzień Polski (Lw.); Tygodnik Illustrow. (Warsz.); Tygodnik Mód i Nowości (Warsz.); Tygodnik Wielkopolski (Pozn.); Wędrowiec (Warsz.); Weiss Alb. (Herzfäden 1891); Wieczory Rodzinne; Wieniec Wład. (Bławatek 1877); Wisła (1873); Zarzycki Aleks. (śpiewnik 1871); Zathey H. (Przyjaciele 1880); Zdziechowski Mar. (Twórczość 1897); Zgoda (Chicago); Ziarno (1880); Zwierciadło (Bochum); Życie (Krak.); Życie (Warsz.).