Nazwisko i imię:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Tytuł:
Pisma.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Skiwskiego w Warszawie, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce. T. I: Poezye. Tom I poprzedzony słowem wstępnem (Stanisława Krzemińskiego). Wydanie nowe z portretem autora. Str. 6 nl., XIX, 268 i 3 nl. oraz portret. T. II: Poezye. Tom II. Str. 8 nl., 261 i 2 nl. T. III: Poezye. Tom III ze spisami alfabetycznemi oraz objaśnieniem bibliografii i chronologii. Str. 8 nl., 262, XIX i 4 nl. T. IV: Dramata i komedye. Tom I. Kiejstut, Rienzi, Gałązka heliotropu, Komedya konkursowa. Str. 8 nl., 373 i 2 nl. T. V: Dramata i komedye. Tom II. Bracia Lerche, Żyd, Walka stronnictw, Przyjaciele Hioba. Str. 8 nl., 343 i 1 nl. Za całość rb. 5. Jag. (?) – Nar. – Ossol. – Pozn.Un. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Asnyk Adam. (1838–1897).
Pisma.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Skiwskiego w Warszawie, 1898,
w 8ce.
T. I: Poezye. Tom I poprzedzony słowem wstępnem (Stanisława Krzemińskiego). Wydanie nowe z portretem autora. Str. 6 nl., XIX, 268 i 3 nl. oraz portret.
T. II: Poezye. Tom II. Str. 8 nl., 261 i 2 nl.
T. III: Poezye. Tom III ze spisami alfabetycznemi oraz objaśnieniem bibliografii i chronologii. Str. 8 nl., 262, XIX i 4 nl.
T. IV: Dramata i komedye. Tom I. Kiejstut, Rienzi, Gałązka heliotropu, Komedya konkursowa. Str. 8 nl., 373 i 2 nl.
T. V: Dramata i komedye. Tom II. Bracia Lerche, Żyd, Walka stronnictw, Przyjaciele Hioba. Str. 8 nl., 343 i 1 nl. Za całość rb. 5.
Jag. (?) – Nar. – Ossol. – Pozn.Un. – Warsz.Un. – Wrocł.Un.