Nazwisko i imię:
Antyseptyka,
Opis/komentarz:
ob. Braun Stan. (Rozwój 1887); Zieliński Br. (1891).
Całość:
Antyseptyka,
ob. Braun Stan. (Rozwój 1887); Zieliński Br. (1891).