Nazwisko i imię:
Antwort.
Opis/komentarz:
ob. Gorczakow (1867).
Całość:
Antwort.
ob. Gorczakow (1867).