Nazwisko i imię:
Abecadlnik.
Tytuł:
Abecadlnik historyczny, z rycinami litogr. na 1 arkuszu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1860,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 59.
Całość:
Abecadlnik.
Abecadlnik historyczny, z rycinami litogr. na 1 arkuszu.
Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, 1860,
w 8ce, str. 59.