Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Nowe latko. Z rysunkami Piotra Stachiewicza.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1896),
Opis/komentarz:
w 4ce, kart 27 nl.; opr. rub. 2 = kor. 5. 20. Jag. — Lub.Un.Kat. — Ossol.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Nowe latko. Z rysunkami Piotra Stachiewicza.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1896),
w 4ce, kart 27 nl.; opr. rub. 2 = kor. 5. 20.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Ossol.