Nazwisko i imię:
Branicki Franciszek Ksawery (ok. 1730—1819),
Opis/komentarz:
ob. Brodowski Sam. (Żywoty); Stanisław August i Branicki (Konfederacja 1872); Vieilh de Boisjoslin K. A. (Biographie univ. 1826—31). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIII, 316—8.
Całość:
Branicki Franciszek Ksawery (ok. 1730—1819),
ob. Brodowski Sam. (Żywoty); Stanisław August i Branicki (Konfederacja 1872); Vieilh de Boisjoslin K. A. (Biographie univ. 1826—31).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIII, 316—8.