Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek. Z illustracyami S. Sawiczewskiego. (Biblioteczka illustrowana).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa — Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 3 nl., 229, 1 nl.; rub. 1 = kor. 2. 60. Jag.(?) — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek. Z illustracyami S. Sawiczewskiego. (Biblioteczka illustrowana).
Warszawa — Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1898,
w 16ce, str. 3 nl., 229, 1 nl.; rub. 1 = kor. 2. 60.
Jag.(?) — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un.