Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12. Napisana przez ... Z 17 illustracyami H. Benneta.
Miejsce i rok wydania:
Kijów, L. Idzikowski, Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, b. r. (1891),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 34 nl.; opr. rub. 1.60. Jag. — Nar. — Ossol.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12. Napisana przez ... Z 17 illustracyami H. Benneta.
Kijów, L. Idzikowski, Warszawa, Księgarnia M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, b. r. (1891),
w 4ce, str. 34 nl.; opr. rub. 1.60.
Jag. — Nar. — Ossol.