Nazwisko i imię:
Borowski Leon (1784—1846).
Tytuł:
Uwagi nad poezyą i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy z ćwiczeniami w niektórych gatunkach stylu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1820,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 152, 2 nl., złp. 6. (Wyszło anon.). Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. W rękopisie: Don-Kiszot, przekład Cerwantesa r. 1842.
Całość:
Borowski Leon (1784—1846).
Uwagi nad poezyą i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy z ćwiczeniami w niektórych gatunkach stylu.
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1820,
w 8ce, str. 2 nl., 152, 2 nl., złp. 6. (Wyszło anon.).
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. W rękopisie: Don-Kiszot, przekład Cerwantesa r. 1842.