Nazwisko i imię:
Bork.
Tytuł:
Ewangielicki kalendarz dla prowincyi poznańskiej wojskowego kaznodziei Borka na r. 1861, 1862.
Miejsce i rok wydania:
(Poznań?), 1863.
Opis/komentarz:
Pozn.TPN (?)
Całość:
Bork.
Ewangielicki kalendarz dla prowincyi poznańskiej wojskowego kaznodziei Borka na r. 1861, 1862.
(Poznań?), 1863.
Pozn.TPN (?)