Nazwisko i imię:
Boriczewskij Iwan Pietrowicz (1810— 1887).
Opis/komentarz:
ob. Kobierzycki Stan.
Całość:
Boriczewskij Iwan Pietrowicz (1810— 1887).
ob. Kobierzycki Stan.