Nazwisko i imię:
Borg Selma,
Opis/komentarz:
ob. Zakrzewska M. E.
Całość:
Borg Selma,
ob. Zakrzewska M. E.