Nazwisko i imię:
Boole George (1815—1864),
Opis/komentarz:
ob. Przyczynek do teoryi układu równań (1870).
Całość:
Boole George (1815—1864),
ob. Przyczynek do teoryi układu równań (1870).