Nazwisko i imię:
Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
Tytuł:
Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 25 i 3 nl., 20 cent. Jag. – Ossol. – Pozn.Un.
Całość:
Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
Ostrożnie z ogniem. Uwag kilka nad obecną sytuacyą w Europie i nad naszem w obec tej sytuacyi stanowiskiem. Napisał Strażnik narodowy.
Lwów, nakł. Księgarni Wł. Bełzy, druk. A. J. O. Rogosza, 1877,
w 8ce, str. 4 nl., 25 i 3 nl., 20 cent.
Jag. – Ossol. – Pozn.Un.