Nazwisko i imię:
Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
Tytuł:
Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., IV, 3 nl., 12–340, 6 nl., kor. 5,60. Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Pozn.Un. – Wrocł.Un.
Całość:
Abancourt de Franqueville Franciszek Ksawery (d’) (1815–1892).
Era konstytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnieniem walki autonomistów z centralistami.
Kraków, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
w 8ce, str. 4 nl., IV, 3 nl., 12–340, 6 nl., kor. 5,60.
Ak. – Jag. – Nar. – Ossol. – Pozn.Un. – Wrocł.Un.