Nazwisko i imię:
(Graf D).
Tytuł:
Pracownicy z fabryki wyrobów parowych... zapraszają Braci Rodaków na Nabożenstwo za pomyślność Ojczyzny, odbyć się mające w Kościele Ś. Karola Boromeusza, w Niedzielę dnia 13 b.m. i r. o godz. 9 rano.
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1861),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 1 nl., litografowane. Jag.
Całość:
(Graf D).
Pracownicy z fabryki wyrobów parowych... zapraszają Braci Rodaków na Nabożenstwo za pomyślność Ojczyzny, odbyć się mające w Kościele Ś. Karola Boromeusza, w Niedzielę dnia 13 b.m. i r. o godz. 9 rano.
B. m. b. r. (Warszawa, 1861),
w 16ce, str. 1 nl., litografowane.
Jag.