Nazwisko i imię:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Tytuł:
Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie, opisane pod względem historycznym przez ... Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkmann.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1855,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 381 i 24 widoków kościołów, złp. 40. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. —Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870).
Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie, opisane pod względem historycznym przez ... Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkmann.
Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1855,
w 8ce, str. 381 i 24 widoków kościołów, złp. 40.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. —Pozn.TPN — Warsz.Un.