Nazwisko i imię:
Bartels (Barthels) Artur (1818-1885).
Tytuł:
Piosnki i satyry (zeszyt 1).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1888,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 76, kor. 1. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Ossol. — Warsz.Un. — toż, zesz. II. Tamże, 1890, w 8ce. str. 77—140, kor. 1. Ak. — Czart. — Kórnik — Ossol. — Warsz.Un.
Całość:
Bartels (Barthels) Artur (1818-1885).
Piosnki i satyry (zeszyt 1).
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1888,
w 8ce małej, str. 76, kor. 1.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Ossol. — Warsz.Un.
— toż, zesz. II. Tamże, 1890, w 8ce. str. 77—140, kor. 1.
Ak. — Czart. — Kórnik — Ossol. — Warsz.Un.