Nazwisko i imię:
Bartels (Barthels) Artur (1818-1885).
Tytuł:
Pan Eugeniusz, szkice obyczajowe, skreślił i tekstem objaśnił...
Miejsce i rok wydania:
(Album wileńsk. Serya VI. N. 4). Paryż, impr. Lemercier, b. r.,
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 15 liczbowanych. Jag.
Całość:
Bartels (Barthels) Artur (1818-1885).
Pan Eugeniusz, szkice obyczajowe, skreślił i tekstem objaśnił...
(Album wileńsk. Serya VI. N. 4). Paryż, impr. Lemercier, b. r.,
w 4ce, k. 15 liczbowanych.
Jag.