Nazwisko i imię:
Bartel Czesław.
Tytuł:
Przystanek „Ziemia", wrażenia z takowego, w dowód czci i miłości braterskiej swym drogim kolegom z techniki i Wawelu poświęca.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 365, kor. 3. (Pod krypt. B. Czesław). Jag.(?) — Ossol.
Całość:
Bartel Czesław.
Przystanek „Ziemia", wrażenia z takowego, w dowód czci i miłości braterskiej swym drogim kolegom z techniki i Wawelu poświęca.
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1899,
w 8ce większej, str. 365, kor. 3. (Pod krypt. B. Czesław).
Jag.(?) — Ossol.