Nazwisko i imię:
Barszczewski Stefan (1863—?).
Opis/komentarz:
obacz Bocian (Chicago); Głos Narodu; Kur. Lwowski; Kur. Warszawski; Przegląd Polit, Społ., i Lit.; Wędrowiec; Zgoda (Chicago).
Całość:
Barszczewski Stefan (1863—?).
obacz Bocian (Chicago); Głos Narodu; Kur. Lwowski; Kur. Warszawski; Przegląd Polit, Społ., i Lit.; Wędrowiec; Zgoda (Chicago).