Nazwisko i imię:
(Barczewski Probus; 1833—1884).
Tytuł:
Urządzenie fundacyi śp. ...
Miejsce i rok wydania:
(Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 8. Jag.
Całość:
(Barczewski Probus; 1833—1884).
Urządzenie fundacyi śp. ...
(Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1886,
w 8ce małej, str. 8.
Jag.