Nazwisko i imię:
Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878).
Tytuł:
O rachunkowości kupieckiej t. III. Buchalterya podwójna, zastosowana do fabryk i gospodarstw wiejskich, z dodatkiem obejmującym zbiór znaczniejszych wyrazów techn. handl. i banków, z stosowném objaśnieniem.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Warszawa, druk. Józefa Węckiego], 1835,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 6 nl., 283, 2 nl., 50, tabl. ruch. 1, złp. 17. Jag. — Kórnik — Łop. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M.
Całość:
Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878).
O rachunkowości kupieckiej t. III. Buchalterya podwójna, zastosowana do fabryk i gospodarstw wiejskich, z dodatkiem obejmującym zbiór znaczniejszych wyrazów techn. handl. i banków, z stosowném objaśnieniem.
Tamże [Warszawa, druk. Józefa Węckiego], 1835,
w 8ce, str. 6 nl., 283,
2 nl., 50, tabl. ruch. 1, złp. 17.
Jag. — Kórnik — Łop. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Ks.M.