Nazwisko i imię:
Heck Korneli Juliusz (1860—1911).
Tytuł:
Prof. Brückner o Wacławie Potockim. (Nadb. z Przegl. Powsz. za r. 1900, t. LXVIII).
Miejsce i rok wydania:
Lwów i Kraków, 1901,
Opis/komentarz:
str. 309—328 i 56— 68.
Całość:
Heck Korneli Juliusz (1860—1911).
Prof. Brückner o Wacławie Potockim. (Nadb. z Przegl. Powsz. za r. 1900, t. LXVIII).
Lwów i Kraków, 1901,
str. 309—328 i 56— 68.