Nazwisko i imię:
Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851).
Opis/komentarz:
obacz Helbich Adam Bog. (De carbunculo 1827); Jutrzenka (Krak. 1848); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego; Skobel Fryd. (Wiadomości o życiu 1852); Smiałowski Józef Ben. (Darstellung 1844); Wężyk Fr. (1844).
Całość:
Hechell (Hechel) Fryderyk Bogumił (profesor U. J.; 1795—1851).
obacz Helbich Adam Bog. (De carbunculo 1827); Jutrzenka (Krak. 1848); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego; Skobel Fryd. (Wiadomości o życiu 1852); Smiałowski Józef Ben. (Darstellung 1844); Wężyk Fr. (1844).