Nazwisko i imię:
Hebrajski język.
Opis/komentarz:
ob. Hebrajska gramatyka.
Całość:
Hebrajski język.
ob. Hebrajska gramatyka.